Tag: biến chứng

[Dành cho bác sĩ] Quản lý biến chứng sau liệu pháp tiêm xơ – Phần 1

Tiêm xơ (Sclerotherapy) là một phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn khi được thực hiện một cách cẩn trọng bởi những người đã được huấn luyện. Tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nhiều biến chứng cần phải được quản lý tốt và có chiến lược điều trị rõ ràng.

Quay lên trên