Tag: giải phẫu

Đồng thuận quốc tế về đổi tên tĩnh mạch hiển phụ trước thành tĩnh mạch hiển trước

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, một tuyên bố đồng thuận quốc tế về việc đổi tên “Tĩnh mạch hiển phụ trước” (Anterior accessory saphenous vein – AASV) thành “Tĩnh mạch hiển trước” (anterior saphenous vein – ASV) đã được công bố.

Tĩnh mạch học thực hành: siêu âm tĩnh mạch

Tĩnh mạch học phát triển rất nhanh trong những thập kỉ gần đây, dựa trên nền tảng của nhiều chuyên khoa như tim mạch, nội khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch máu, bác sĩ gia đình… Siêu âm tĩnh mạch là thăm khám đầu tay trong chẩn đoán bệnh tĩnh mạch mạn tính chi dưới, cũng là công cụ đắc lực trong thực hành các thủ thuật xâm lấn tối thiểu điều trị suy tĩnh mạch.

Quay lên trên