Tag: tĩnh mạch nông

Điều trị tĩnh mạch nông, sâu hay cả hai?

Hiểu biết về mối quan hệ phức tạp giữa hệ thống tĩnh mạch nông và sâu là điều quan trọng để chẩn đoán và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân. Trong trường hợp chưa có phác đồ điều trị chuẩn, bác sĩ lâm sàng cần chẩn đoán các bất thường cùng tồn tại và xác định hệ thống nào cần điều trị trước.

[Dành cho bác sĩ] Tất áp lực

Trong bài báo này, chúng ta sẽ thảo luận về các bằng chứng hiện tại về giá trị trong điều trị của tất áp lực phân độ và các vấn đề liên quan đến quá trình sử dụng chúng.

[Dành cho bác sĩ] Chỉ định, chống chỉ định và thực hành tiêm xơ điều trị bệnh tĩnh mạch mạn tính

Tiêm xơ (Sclerotherapy) là thủ thuật sử dụng hóa chất gây xơ để điều trị búi giãn tĩnh mạch bằng cách tiêm nội tĩnh mạch một dung dịch hoặc hỗn hợp khí dịch (foam) của thuốc gây xơ.

Quay lên trên