Category: Tĩnh mạch nội sọ

Tuyên bố khoa học mới khuyến nghị về chẩn đoán, quản lý huyết khối tĩnh mạch não

Một tuyên bố khoa học mới từ Hội Tim mạch Hoa Kỳ nhấn mạnh đến sự cần thiết nâng cao nhận thức của bệnh nhân và bác sĩ về hội chứng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch não.

Quay lên trên