Chính sách về quyền riêng tư và bảo mật

Chính sách về quyền riêng tư và bảo mật

Chào mừng bạn đã ghé thăm website benhtinhmach.com. Chúng tôi xin gửi đến bạn chính sách về quyền riêng tư và bảo mật nhằm giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Trang web benhtinhmach.com không yêu cầu bạn đăng ký tài khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại hay địa chỉ email khi bạn truy cập trang web hay sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

2. Thu thập thông tin không cá nhân

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin không cá nhân khi bạn truy cập trang web bằng cách sử dụng cookie, file nhật ký hoặc công nghệ tương tự. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, trang web mà bạn đã truy cập trước đó và các trang web bạn truy cập tiếp theo. Thông tin này được sử dụng để phân tích và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân và không chia sẻ, bán, trao đổi hay tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi yêu cầu bởi pháp luật.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi.

4. Liên kết và Quảng cáo

Trang web benhtinhmach.com có thể chứa liên kết tới các trang web khác, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các trang web đó. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web khác đó.

Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo từ bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các nhà quảng cáo đó có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin không cá nhân về bạn khi bạn tương tác với quảng cáo đó. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát thông tin thu thập bởi các bên thứ ba đó.

5. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi chính sách quyền riêng tư và bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn nên xem xét xem thường xuyên kiểm tra trang này có chứa thông tin mới nhất.

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư và bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@benhtinhmach.com

Trong trường hợp có sự không phù hợp trong việc thực hiện quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi để chúng tôi có thể kiểm tra và điều chỉnh.

Nếu không có bất cứ thỏa thuận nào khác giữa chúng tôi và bạn, việc bạn truy cập website này mặc định được hiểu là bạn đã chấp nhận các quy định nêu trên trong chính sách của chúng tôi.

Mọi điều khoản và quy định trong Chính sách này được điều chỉnh theo Pháp luật của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Quay lên trên