Hướng dẫn thực hành lâm sàng quản lý bệnh tĩnh mạch chi dưới mạn tính của Hiệp hội phẫu thuật mạch máu Châu Âu 2022

Clinical Practice Guidelines on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs

Guideline mới nhất của Hiệp hội phẫu thuật mạch máu Châu Âu về chẩn đoán, điều trị và các khuyến cáo trong quản lý bệnh tĩnh mạch chi dưới mạn tính.

Thông tin tài liệu
Tên sách: European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 Clinical Practice Guidelines on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 84

Giới thiệu

Chương 1: Các vấn đề chung

Chương 2: Thăm khám

Chương 3: Các phương pháp điều trị truyền thống bệnh tĩnh mạch chi dưới

Chương 4: Can thiệp đối với suy tĩnh mạch nông

Chương 5: Can thiệp với bệnh lý tĩnh mạch sâu

Chương 6: Điều trị loét tĩnh mạch

Chương 7: Điều trị suy giãn tĩnh mạch trong khung chậu

Chương 8: Những cân nhắc đặc biệt

Chương 9: Khoảng trống bằng chứng và triển vọng tương lai

Chương 10: Thông tin dành cho bệnh nhân

hướng dẫn Châu Âu về điều trị bệnh tĩnh mạch chi dưới mạn tính

Password:

Không có

Benhtinhmach.com là trang web cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các bệnh lý tĩnh mạch cũng như các biện pháp điều trị chúng.
Quay lên trên