Siêu âm Duplex tĩnh mạch nông chi dưới

Siêu âm Duplex tĩnh mạch nông chi dưới
Thông tin tài liệu
Tên sách: Duplex Ultrasound of Superficial Leg Veins
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 332

Chương 1: Đại cương về siêu âm

Chương 2: Giải phẫu tĩnh mạch nông

Chương 3: Sinh lý bệnh của hệ thống tĩnh mạch nông

Chương 4: Phân loại suy giãn tĩnh mạch trên cơ sở siêu âm

Chương 5: Thăm khám siêu âm đối với tĩnh mạch nông chi dưới

Chương 6: Nghiệm pháp dồn đuổi máu chẩn đoán bệnh tĩnh mạch sử dụng siêu âm Duplex

Chương 7: Thăm khám tĩnh mạch hiển lớn

Chương 8: Thăm khám tĩnh mạch hiển bé

Chương 9: Tĩnh mạch xuyên

Chương 10: Nhánh tĩnh mạch

Chương 11: Huyết khối tĩnh mạch nông

Chương 12: Siêu âm trong điều trị suy giãn tĩnh mạch

Chương 13: Siêu âm sau can thiệp tĩnh mạch

Chương 14: Tĩnh mạch sâu chi dưới

Chương 15: Thăm khám tĩnh mạch nông ở bệnh nhân có suy tĩnh mạch sâu

Chương 16: Chẩn đoán phân biệt phù chân do tĩnh mạch và phù nguồn gốc bạch mạch

Chương 17: Những phát hiện tình cờ khi thăm khám tĩnh mạch chân

Password
Không có

Benhtinhmach.com là trang web cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các bệnh lý tĩnh mạch cũng như các biện pháp điều trị chúng.
Quay lên trên