Nguy cơ tắc tĩnh mạch võng mạc tăng sau nhiễm COVID-19

Tắc tĩnh mạch võng mạc

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Ophthalmology cho thấy nguy cơ tắc tĩnh mạch võng mạc (RVO) có thể tăng lên trong vòng sáu tháng sau khi nhiễm COVID-19.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Bobeck S. Modjtahedi, MD, thuộc Southern California Permanente Medical Group ở Pasadena, và các cộng sự. Nghiên cứu này tuyển chọn 432.515 bệnh nhân không có tiền sử tắc mạch mạch máu võng mạc được chẩn đoán mắc COVID-19 từ ngày 20 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021. Các nhà nghiên cứu đã xem xét sự thay đổi về tỷ lệ mắc mới trung bình của tắc động mạch võng mạc (RAOs) và tắc tĩnh mạch võng mạc sau COVID-19.

Tắc tĩnh mạch võng mạc

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 16 bệnh nhân bị RAO và 65 bệnh nhân bị RVO (tỷ lệ mắc mới thô, 3,00 và 12,20 trên 1.000.000 bệnh nhân, tương ứng). Sau khi điều chỉnh theo tuổi, giới tính, chủng tộc và dân tộc tự báo cáo, chỉ số khối cơ thể, tiền sử mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp hoặc tăng lipid máu và tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ mắc mới của RVOs trong vòng sáu tháng sau khi nhiễm COVID-19 cao hơn so với sáu tháng trước khi nhiễm (tỷ số tỷ lệ mắc mới điều chỉnh, 1,54; khoảng tin cậy 95%, 1,05 đến 2,26; P = 0,03). Một sự gia tăng nhỏ hơn, không có ý nghĩa thống kê, về tỷ lệ mắc RAOs được thấy sau khi chẩn đoán COVID-19 (tỷ số tỷ lệ mắc mới điều chỉnh, 1,35; khoảng tin cậy 95%, 0,64 đến 2,85; P = 0,44). Tỷ lệ mắc mới RAOs và RVOs đạt đỉnh lần lượt là 10 đến 12 tuần và sáu đến tám tuần sau khi chẩn đoán COVID-19.

Các tác giả viết: “Các phát hiện cung cấp thêm bằng chứng về trạng thái tăng đông máu do COVID-19 gây ra và cho thấy tác động sau nhiễm trùng có thể kéo dài tới vài tuần. Các nghiên cứu dịch tễ học lớn là cần thiết để định nghĩa rõ hơn mối liên quan giữa các biến cố hình thành huyết khối võng mạc và nhiễm COVID-19.”

Đọc thêm: Bệnh chàm tĩnh mạch (eczema tĩnh mạch)

Benhtinhmach.com là trang web cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các bệnh lý tĩnh mạch cũng như các biện pháp điều trị chúng.
Quay lên trên